Miért kutatja a gazdaságföldrajz a munka világát?

A novemberi Budapest Science Meetup-on Czirfusz Márton (MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete; Miskolci Egyetem) arról beszélt, hogy a gazdasági folyamatokat és a különböző foglalkoztatáspolitikákat hogyan értékeli a gazdaságföldrajz.

Az előadó összefoglalója:

A rendszerváltás óta eltelt 25 évben Magyarországon a társadalom nagyobb része számára megváltozott a munkavégzés módja: a piacgazdasági átalakulással százezrek vesztették el munkájukat, kerültek tartós munkanélküliségbe, lettek kényszervállalkozókká, kaptak a korábbiaknál bizonytalanabb munkaszerződéseket vagy váltak közmunkásokká. Mindezek a folyamatok pedig a térben roppant egyenlőtlenül mentek végbe: a globális gazdasági függőségek által befolyásolt folyamatok máshogy jelentkeznek Budapest szolgáltató munkahelyein, Nyugat-Magyarország autóipari összeszerelő üzemeiben vagy a Cserehát munkanélküliség sújtotta aprófalvaiban. Az előadásban magyarországi példákon keresztül bemutatom azt, hogy a (globális szinttől a háztartásokig) különböző földrajzi léptékeken zajló gazdasági folyamatokat és az ezekre válaszokat megfogalmazó foglalkoztatáspolitikákat (rugalmas munkaerő, munkaalapú társadalom, közmunkaprogramok stb.) milyen szemlélettel vizsgálja a kortárs gazdaságföldrajz, és hogy ez a szemléletmód miért segítheti egy igazságosabb és egyenlőbb társadalom létrehozását.

Az előadás teljes verziója itt tekinthető meg: