Csütörtökön ismét Science Meetup!

Már csak két nap van hátra 2015 hatodik Budapest Science Meetup-jáig. Október 8-án, 19 órára várunk mindenkit az MTA Könyvtár és Információs Központba, ahol római kori kerámiák régészeti vizsgálatáról, kommunikációs szándék felismeréséről és az egyszerűsített beszéd megértésének kutatásáról lesz szó.

Mint a legtöbb meetup-ra, a mienkre is lehet a meetup.com-on regisztrálni, illetve Facebook-on is. De nem kötelező. A részvétel természetesen ingyenes.

BpScienceMeetup-Febr-poszter-A4-v2 copy

Részletes program:

A cseréphegyen túl – Római kori kerámiák kutatásának lehetőségei

Vámos Péter - Aquincumi Múzeum

A régészeti feltárásokról előkerülő leletanyag tekintélyes részét kerámiatöredékek teszik ki. Ez részben annak köszönhető, hogy míg a szerves anyagból és fémből készült dolgok elbomlanak, illetve jelentős állagromláson mennek keresztül, addig az égetett agyagból készült tárgyak ép vagy töredékes formában némelykor szinte az eredeti gyártási minőségükben maradnak ránk. Ráadásul a régebbi korokban (őskor, ókor, középkor) sokkal több tárgytípust készítettek kerámiából, lévén, hogy könnyebben elérhetőbb és olcsóbb volt agyagból legyártani valamit, mint fémből vagy üvegből. Így tehát a maradványaik is nagyobb arányban kerülnek elő. Egy-egy feltárás során akár több tízezres nagyságrendben is előkerülhetnek kerámiatöredékek. Az előadás során a római kori régészet példáin keresztül igyekszem bemutatni, hogy ezekből a törött cseréphalmokból milyen adatokat nyerhetünk, a leletek tudományos feldolgozása során milyen módszerek állnak rendelkezésre az egyes kerámiatípusok és formáik meghatározására, illetve származási helyük azonosítására. Ezek segítségével számos, további olyan információkhoz juthatunk, amelyek már nem csak magukról a tárgyakról szólnak, hanem a lelőhelyről és az egykor ott élt emberek mindennapjairól, egy adott időszak gazdasági és kulturális viszonyairól is.

A kommunikációs szándék felismerése csecsemőknél és kutyáknál: A kontingens reaktivitás szerepe

Tauzin Tibor, Gergely György - CEU, Kognitív Tudományi Tanszék

Az információszerzés egyik kiemelten fontos módja a másokkal való kommunikáció. A kommunikáció létrejöttének azonban van egy hosszú ideig keveset kutatott előfeltétele: a kommunikatív szándék felismerése. Ennek több lehetséges eszköze közül az előadás abba enged betekintést, hogy a kommunikáció miként ismerhető fel a kommunikáció szerkezeti (pl. időbeli és valószínűségi) jellemzői alapján, és hogy mindez hogyan jelenik meg az embernél csecsemőkorban, illetve egy másik erősen szociális fajnál, a kutyánál.

Robothang, szellembeszéd - Szokatlanul hangzó beszéd megértése és alkalmazása

Jakab Zoltán - ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet

A beszéd megértése és produkciója mindannyiunk számára természetes, ám igen bonyolult pszichológiai folyamatok állnak a hátterében. A természetes beszédhangot olyan mértékben lehetséges leegyszerűsíteni, hogy már nem is hangzik beszédnek, ennek ellenére mégis érthető marad. E meglepő jelenséget mutatjuk be kétféle átalakítás, a szinuszhullámú beszéd, illetve az amplitúdó-modulált zaj segítségével, és szót ejtünk egy lehetséges alkalmazásukról is.