Társadalmi sokszínűség mint a gazdasági növekedés motorja

Az áprilisi Budapest Science Meetup-on Menyhért Bálint (CEU, Közgazdaságtudományi Tanszék) a dualista Magyarország településeinek etnikai és vallási sokszínűsége és a gazdasági növekedés között megfigyelhető pozitív összefüggésről és annak okairól beszélt.


Az előadó összefoglalója:

A közgazdaságtudomány az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet fordít az intézményi és társadalmi tényezők gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásának vizsgálatára. Előadásomban a dualista Magyarország példáján mutatom be, milyen empirikus kapcsolat létezett a települések etnikai és vallási sokszínűsége, illetve 1880 és 1910 közötti fejlődése között. Azt találom, hogy a színesebb települések lényegesen gyorsabban nőttek, melynek oka vizsgálataim alapján az egyes népcsoportok közötti munkamegosztásban és iparági specializációban gyökerezik: a színesebb településeken így szélesebb iparági struktúra alakulhatott ki, amely - főként a csúcstechnológiás, magas hozzáadott értékkel bíró ágazatok megjelenésén keresztül - a növekedés fő húzóerejét jelentette. Eredményeim nemcsak arra adnak választ, mikor várhatunk (pozitív) gazdasági hatásokat a népcsoportok keveredéséből, hanem a dualista Magyarországra vonatkozó történelmi ismereteinket is árnyalja.