Gondolatkisérletek vezetnek el az új gravitációelméleti forradalomhoz?

A decemberi Budapest Science Meetup-on Mezei Márk (Princeton University, Princeton Center for Theoretical Science) arról beszélt, hogyan segíthet a fekete lyukak fizikájának jobb megértése a kvantumelmélet és az általános relativitás elmélet egyesítésében. 

Az előadó összefoglalója:

Einstein általános relativitáselmélete száz éve egy gondolatkísérletből született, és a kvantumelméttel együtt a modern fizika alappillérévé vált. Azonban extrém körülmények esetén - az ősrobbanás pillanatában vagy egy fekete lyuk belsejében - a két elmélet között ellentmondás feszül. A két elmélet kibékítésének első lépései a holografikus elv, a Hawking-sugárzás és egy fekete lyukba dobott könyvről való gondolkodás lehetnek.

A címlapi kép forrása: Ute Kraus, Hildesheim egyetem/Wikipedia.